2016(e)ko azaroaren 22(a), asteartea

Bake beila Baionako katedralean 2016. azaroaren 9an - Veillée pour la paix le 9 novembre 2016 à la cathédrale de Bayonne


BAIONA – ANDREDENA MARI KATEDRALEA
BAYONNE – CATHÉDRALE SAINTE MARIE
 
Azaroaren 9 novembre 2016

OTOITZ BEILA BAKEAREN ALDE
EUSKAL HERRIAN ETA MUNDUAN

VEILLÉE POUR LA PAIX
AU PAYS BASQUE ET DANS LE MONDE« Preso nintzen, eta niganat etorri zirezte ! »
« J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »Chant : Bake mina

Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Sainduaren izenean. Amen.

Jauna zuekin. Eta zure izpirituarekin.

Mot d’accueil par M. l’abbé Amespil.

Présentation Atxik Berrituz 

Lehen-lehenik, aitortu nahi dugu atsegin handia dela guretzat gaur, Baionako katedralean, Euskal Herriko eta mundu zabaleko Bakearen alde antolatu otoitzaldi huntan parte hartzea. Eskerrik beroenak AILLET apezpikuari eta AMESPIL errektoreari beren baimena emanik.
          "ATXIK BERRITUZ" kristau Kolektiboa sortu zen 2012ko azaroan, Aiete-ko Nazioarteko Konferentziaren urteburukari, Konferentziak eta ETA erakundeak hartu erabaki historikoak bakeari zabaldu bideari jarraipena emaiteko gogoarekin.
          ATXIK BERRITUZ Kolektiboaren ekimena (edo iniziatiba), gizarte zibilak bake prozesuaz jabetzeko daraman dinamikan kokatzen da. Alabaina, gure ustea da kristau komunitateak, gizarte zibilaren partalier denaz geroz, baduela berariazko ekarpena egiteko prozesu hau aintzinarazteko.
          Gure egitatea, erronka edo estrategia politiko guziei begira, mendekotasunik gabekoa da; eta debekatzen diogu gure buruari presunen edo gertakarien ebaluazio moralean sartzea.
          Gure egikundearen helburua da hautsi lokarria ber-lotzea, gatazka aldian eta hunen ondorioz jarri hisia ezabatzeko asmoz. Hori du erran nahi "Adiskidetzea"k. Xedea da harremana, edo lokarria, ber-abiaraztea, hisia haizatzeko. Nelson Mandela-k zioen: "Baketzeak (adiskidetzeak), legezko mugak baino haratagoko prozesu izpiritual bat eskatzen du. Jendeen bihotzetan eta gogoetan gauzatu behar da."
          Hortarako baitezpadakoa da lehen lehenik gure begirada aldatzea bai presuneri begira, bai iraganari begira: gure hizkera berezian, hori deitzen dugu "bihotz-berritzea". Lehenik eta oroz gainetik kondutan hartu beharrak dira presunak, gizabanakoak, Presuna Bera; eta hau hurbilketa ahalik eta "orekatua" eta zuzena, gatazkaren protagonista desberdineri dagokionez.       
          Bakea ez da xoilik gerla-eza. Bakearen eremua ainitzez zabalagoa da, indarkeriaren eremua gerlarena baino ainitzez zabalagoa delako. « Bakea ez da hitz hutsa, jarrera bat baizik » dio bolikostar erran zahar batek. Ez da aski bake-gizon-emazte girela goraki aitortzea. Bakea, eguneroko bizian obratu beharreko gauza da. Bakea aktibotasuna da, ez pasibotasuna. Eguneroko elkarrekintza guzietan pratikatzen den engaiamendua da.
          Bide hortarik eta izpiritu hortan antolatu ditugu 8 ekitaldi Ipar Euskal Herrian gaindi Elizaren azpi-egiturak erabiliz, bereziki parropiak. Gaur Baionan katedralean gaude.
          Atxik Berrituz Baketzearen bideari lotzen da hitza emanez, libratzen duen hitza, entzuna eta onartua delarik/ Bake prozesu hortan gogoratuak dira
          talde armatuen bortizkarien biktimak
          presondegietako eta administratizioneko bortizkerien biktimak
          instituzionalizatuak diren bortizkeriak: diktadurak
          maite dituztenen indarkeriazko hautuen biktimak: ama familiakoak, heien familiak
          herritar baten bortizkerien biktimak bere herrian, bere euskaldean, ideia ezberdinak defenditzea gatik.
 Gertakari hoietarik deus estali gabe, etorkizun berri bat eraikitzea da gure gaurko erronka..
          Egingai hortara nahi dugu kristau Erkidego osoa deitu, kide bakotxa gomitatuz bakeari buruzko bere barne-jarrera lantzera, Frantses Aita Sainduak Jubileu urte huntarako zehaztu Urriki izpirituaren gerizan.
          Baionako katedralearen hautua ez da hutsala. Diozesa guzietan bezala, Urrikalmenduaren ateak beilarat gomitatzen gaitu, "aita bezala urrikalkor" bilakatzeko. Jainkoak erakusten gaitu zoin diren etapak helburu hortarat heltzeko. "ez juja eta ez zirezte jujatuak izanen; ez kondena eta ez zizrezte kondenatuak izanen, barka eta barkatuak izanen zirezte." Jesus, urrikalmenduaren atea da eta bakotxak Jainkoaren amodioaren esperientzia eginen du: amodio kontsolatzailea, barkatzailea eta esperantza emailea.
          Azkenean, erronka da, elkarrizketaren bidez, bizikidetza berri baten eraikuntzan eragile izaitea.  Badakigu bidea luzea eta trabaz josia egongo dela, bainan, denen gainetik, sinesten dugu. Aldi berean, argi daukagu garai historiko bat bizi dugula eta bizitzera deituak girela, eta eraikuntza hortan karrez eta konfiantzaz parte hartu nahi dugu. Ez ote da hori Ebanjelioa bizitzera deituak giren moldea, orai eta hemen ?

D'abord et avant tout, nous voulons dire combien nous sommes heureux d'animer cette soirée de réflexion et de prière pour la Paix au Pays Basque et dans le monde, ce soir à Bayonne. Merci à Monseigneur AILLET et à Monsieur l'abbé AMESPIL Recteur de la cathédrale d'avoir accepté notre proposition;
          Le Collectif de chrétiens en Pays Basque « ATXIK BERRITUZ » [Tenir en (se) renouvelant] a été créé en novembre 2012, à la faveur de l'anniversaire de la Conférence Internationale d'Aiete, avec la volonté de s'engager dans le chemin de la paix ouvert par la Conférence et la décision historique de l'ETA d'abandonner la lutte armée.
          La démarche d’ATXIK BERRITUZ s'inscrit dans la dynamique d'appropriation du processus de paix par la société civile. Nous considérons, en effet, que la communauté chrétienne, pour autant qu'elle participe de la société civile, a une contribution spécifique à apporter dans l'évolution de ce processus.
          Notre action est totalement indépendante de tout enjeu ou stratégie politiques et elle s’interdit tout jugement moral sur les personnes ou les événements. Elle vise à renouer le lien brisé en vue d'abolir la haine instaurée pendant le conflit et par les conséquences du conflit. C'est ça le sens de la "réconciliation". Ce dont il s'agit c'est de travailler à renouer la relation pour évacuer la haine. Nelson Mandela disait: "La réconciliation est un processus spirituel qui requiert plus qu'un cadre légal. Elle doit se réaliser dans les cœurs et les esprits des gens".
          Pour cela, il convient donc avant tout de changer notre regard à la fois sur les personnes et sur le passé: c'est ce que nous appelons dans notre langage la conversion. Considérer d'abord et avant tout les personnes, les individus, La Personne; et ceci dans une approche que nous souhaitons la plus "équilibrée" et équitable  possible auprès des différents protagonistes du conflit.
          La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Le champ de la paix est beaucoup plus vaste, car le champ de la violence est beaucoup plus vaste que celui de la guerre. "La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement", dit un proverbe ivoirien. Il ne suffit pas de clamer haut et fort qu'on est un homme et une femme de paix. Il faut le traduire sur le terrain au quotidien. La paix est active, et non passive. C'est un engagement qu'il nous est donné de pratiquer dans tous nos inter-échanges quotidiens.
          C'est dans cet esprit que le Collectif a organisé 8 rencontres à travers le Pays Basque en s'appuyant sur les infrastructures de l'Eglise, notamment les paroisses. Ce soir dans la cathédrale de Bayonne c'est la 9eme.
           Atxik Berrituz participe à ce mouvement de réconciliation en donnant la parole, la parole qui libère quand elle est entendue et reçue. Dans le processus de paix engagé, sont évoquées            
-             les victimes des violences commises par les groupes armés
-             les victimes des violences exercées par les systèmes carcéraux et/ou administratifs
-             les victimes des violences institutionnalisées, dictatures et partis au pouvoir
-             les victimes des choix posés par les proches: comme les mères, les familles..
-             les victimes collatérales : un village touché par l'action violente posée par l'un des siens, un pays touché par des actes de violence posés par des personnes de son cru pour défendre des idées différentes.
Il s'agit de construire un nouvel avenir sans rien occulter des événements.
          C'est à cette entreprise que nous voulons appeler la communauté chrétienne en invitant chacun de ses membres à travailler sa disposition intérieure au regard de la Paix, à la lumière de l'esprit de Miséricorde tel que défini par le pape François en cette année de Jubilé.
Le choix de la cathédrale pour cette veillée n’est pas anodin. En effet, comme dans tous les diocèses, la porte de la miséricorde nous invite au pèlerinage pour devenir « miséricordieux comme le Père ». Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but: «Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés ». Jésus, Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance.      
          En définitive, l'enjeu (ou le défi) est de créer un nouveau vivre-ensemble par le dialogue. Nous savons que la route sera longue et semée d’embûches, mais nous y croyons.  En même temps, nous sommes convaincus que nous vivons et sommes appelés à vivre une période historique et nous voulons prendre part à cette construction avec enthousiasme et confiance. N'est-ce pas là la manière dont nous sommes appelés à vivre l’Évangile ici et maintenant ?

** ** ** ** ** ** **

Moment culminant du jubilé des détenus le week-end dernier à Rome, la messe que le Pape François a célébrée dimanche matin 6 novembre dans la basilique Saint-Pierre. Une messe à laquelle ont participé des détenus accompagnés de leurs familles, du personnel pénitentiaire ainsi que des aumôniers de prison et des associations qui proposent l'assistance à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Le service liturgique de la messe était assuré par des prisonniers, et les hosties ont été confectionnées dans une prison de Milan.

Une Vierge à l’Enfant portant une chaine brisée était placée à la droite de l’autel. Au cours de son homélie, le Saint-Père a insisté sur l’espérance, don de Dieu :

« Nous avons besoin d’affermir toujours davantage les racines de notre espérance, pour qu’elles puissent porter du fruit. En premier  lieu, la certitude de la présence et de la compassion de Dieu, malgré le mal que nous avons accompli. »
« Certes, le manquement à la loi a mérité la condamnation ; et la privation de la liberté est la forme la plus lourde de la peine qui est purgée, car elle touche la personne dans son fond le plus intime, et pourtant, l’espérance ne peut s’évanouir. Une chose, en effet, est ce que nous méritons pour le mal fait ; autre chose, en revanche, est le fait de ‘‘respirer’’ l’espérance, qui ne peut être étouffé par rien ni par personne. »
Dieu lui-même espère, sa miséricorde ne le laisse pas tranquille, il est comme le père qui attend son fils dans la parabole.

Le Pape a aussi rappelé que le Jubilé, par sa nature même, portait en soi l’annonce de la libération.

« ll ne dépend pas de moi de pouvoir la concéder ; mais susciter en chacun de vous le désir de la vraie liberté est une tâche à laquelle l’Église ne peut renoncer. »

Et le Saint-Père de dénoncer : « une certaine hypocrisie qui porte à voir en vous uniquement des personnes qui ont commis une faute, pour lesquelles l’unique voie est celle de la prison ».

«A chaque fois que je rentre dans une prison je me demande "pourquoi eux et pas moi, tous, nous pouvons tromper".

« On ne pense pas à la possibilité de changer de vie, il y a peu de confiance dans la réhabilitation. » « On oublie que nous sommes tous pécheurs et que, souvent, nous sommes aussi des prisonniers sans nous en rendre compte. »

Ces prisons sont réelles « lorsqu’on s’enferme dans ses propres préjugés, ou qu’on est esclave des idoles d’un faux bien-être, quand on s’emmure dans des schémas idéologiques ou qu’on absolutise les lois du marché qui écrasent les personnes, en réalité, on ne fait rien d’autre que de se mettre dans les murs étroits de la cellule de l’individualisme et de l’autosuffisance, privé de la vérité qui génère la liberté. Et montrer du doigt quelqu’un qui a commis une faute ne peut devenir un alibi pour cacher ses propres contradictions. »

Le Pape a enfin rappelé la certitude de trouver le pardon sans laquelle personne ne peut vivre. Il a invité les détenus à ne pas s’enfermer dans le passé, malgré les tentations de vouloir le réécrire.

« L’histoire qui commence aujourd’hui, et qui regarde l’avenir, est encore toute à écrire, avec la grâce de Dieu et avec votre responsabilité personnelle. »

Ce « pardon » parfois prononcé dans des conditions humainement impossibles vient de Dieu. Car « là où on répond à la violence par le pardon, là aussi le cœur de celui qui a commis une faute peut être vaincu par l’amour qui l’emporte sur toute forme de mal. »PSAUME 84. SALMOA
Zuzentasuna eta Bakea sekulako besarka dire juntatuko.
          Justice et paix s'embrassent pour toujours.
Huna zerutik Jaun Zerukoa guri mintzo
Bake dugula bake dio.
Jainkoarenek, bihotz garbiek bozkario,
Zinez itzultzen bazaizkio.
          J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple.
Jainkozalentzat salbamendua zoin hurbil den !
Haren ospea gutaratzen.
Amodioak eta Egiak, nola lehen,
Dute munduan bat eginen.
          Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
Zuzentasuna eta Bakea sekulako
Besarka dire juntatuko.
Egia zaio gure lurrari aterako,
Zuzentasuna zerutik so.
          La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
Ongi nasaia Jainkoak berak emanen du :
Jaunari esker lurrak fruitu.
Hak aintzinean zuzentasuna izanen du :
Doan bidean salbamendu.
          Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
          La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.

Alleluia
Egiaz diozuet : nere haurrideak diren ttipien hauetarik bati egin diozuen aldi guziz, nihauri dautazue egin.
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. Alleluia…

+ Jesu Kristoren Ebanjelio Jondoni Matiuren libururik 25, 31-45.
Gizonaren semea bere ospean etorriko delarik, aingeru guziak lagun, bere tronu ospetsuan jarriko da. Herri guziak haren aitzinerat bilduak izanen dira eta jendeak batzu besteetarik berexiko ditu, artzainak ardiak ahuntzetarik berexten dituen bezala; ardiak bere eskuinean eta ahuntzak ezkerrean ezarriko ditu. Orduan erregeak eskuinekoeri erranen diote: «Zatozte, nere Aitak benedikatuak; ondoretasunez ukan zazue munduaren hastetik zuentzat prestaturik dagon erresuma. Ezen gose nintzen eta jatera eman dautazue; egarri, eta edatera eman; arrotz, eta etxean hartu nauzue; biluzik, eta jantzi nauzue; eri, eta zuek ene ikusten izan; preso, eta niganat etorri zirezte». Orduan, zuzenek ihardetsiko diote: «Jauna, noiz ikusi zaitugu gose eta jatera eman dauzugu, edo egarri eta edatera eman? Noiz ikusi zaitugu arrotz eta etxean hartu, edo biluzik eta jantzi? Noiz ikusi zaitugu eri edo preso eta zureganat etorri gira?» Eta erregeak ihardetsiko diote: «Egiaz diozuet: nere haurrideak diren ttipien hauetarik bati egin diozuen aldi guziz, nihauri dautazue egin». Orduan, ezkerrekoeri erranen diote: «Zoazte nereganik urrun, madarikatuak, debruarentzat eta haren aingeruentzat prestatua den betiereko surat. Ezen gose nintzen eta ez dautazue jatera eman; egarri, eta edatera ez eman; arrotz, eta etxean ez nauzue hartu; biluzik, eta ez nauzue jantzi; eri eta preso, eta zuek ene ikusten ez izan». Orduan heiek ere ihardetsiko diote: «Jauna, noiz ikusi zaitugu gose edo egarri, arrotz edo biluzik, eri edo preso, eta ez zaitugu lagundu?» Orduan ihardetsiko diote: «Egiaz diozuet: ttipien hauetarik bati egin ez diozuen aldi guziz, nihauri dautazue ez egin». Eta joanen dira, hauek betiereko zigorrerat, eta zuzenak, betiereko bizirat.

+ Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 31-46.
Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. 

Mikel Epalza apezaren homilia - Homélie de Mikel Epalza :


Bonsoir à tous, Gau on deneri. Le chapitre 25 de St Mathieu est un  pilier de notre identité chrétienne. Jésus lui même s'identifie au prisonnier, au malade, à l'étranger. C'est dans la rencontre avec les délaissés de cette terre que se joue notre rapport à Jésus. Comme vous le savez, un bayonnais, René Cassin a été un des rédacteurs de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, en 1948. Le premier article dit ceci:«tous les êtres humains (...) doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité». 2000 ans avant Jésus disait «vous êtes tous frères car vous avez le même Père ! »  Nous sommes attachés à ces deux dimensions de la fraternité.
          Si vous levez la tête vous apercevez ce magnifique tableau qui représente la fuite en Egypte. Jésus a été un réfugié politique avec Marie et Joseph, ses parents. Aujourd’hui il est présent dans les 65 millions de réfugiés du monde. Jésus a été ligoté, emprisonné, il est présent dans tous les prisonniers, tous les crucifiés, les disparus. Il nous demande de le rencontrer en vérité à travers eux et de cheminer avec eux vers plus dignité et de liberté.
          Notre pape François a puisé dans ce trésor d'humanité qu'est le chapitre 25 de St Mathieu,  les œuvres de miséricorde corporelle. Il les a ainsi nommés:  Donner à marger aux affamés, Donner à boire à ceux qui ont soif, Accueillir les étrangers, Vêtir ceux qui sont nus, Assister les malades,  Visiter les prisonniers,  Ensevelir les morts. Chaque fois qu'un être humain accomplit une de ces œuvres, il révèle et actualise la miséricorde du Christ. François ce dimanche 6 décembre  à mis les prisonniers , au centre de l'Eglise.
          Ce soir nous nous unissons à cette démarche. Nous portons dans notre prière tous les prisonniers de Bayonne et de toutes les prisons, nous rendons grâces pour les associations, les personnes qui soutiennent les prisonniers et leurs familles durement éprouvées, pour toutes les personnes qui oeuvrent pour que la justice et la miséricorde l'emportent sur le non respect des lois. Nous rendons grâces  pour celles et ceux qui se dépensent afin que les sortants de prison aient un toit, un soutien.
          Je pense aux prisonniers basques gravement malades et ceux qui sont incarcérés à des centaines de kilomètres de leur terre natale. Ils aspirent à quelques gouttes de miséricorde de la part des organismes de tutelle et des gouvernants. Ils subissent une double peine, ainsi que leur famille. La prison et l'injustice de l'éloignement. La prière nous pousse à montrer notre détermination en faveur de la Justice transitionnelle, une justice qui tienne compte du processus de paix entamé par la société basque depuis 5 ans, c'est à dire une justice clémente.  Celle que le pape François demandait à l'angelus, après la messe du 6 décembre. Il a lancé un appel pour l’amélioration des condition de vie dans les prisons. Il a aussi invité à réfléchir à une justice pénale qui ne soit pas seulement une justice punitive, «mais (une justice) ouverte à l’espérance et à la possibilité de réinsérer le criminel dans la société». «Je soumets à la considération des autorités civiles compétentes, la possibilité de faire un acte de clémence à l’égard des détenus» qui pourraient bénéficier d’une telle réintégration, a déclaré François.
          Le Christ souffre aujourd'hui dans le cœur des prisonniers et de leurs familles, il nous appelle à venir le soulager, le libérer. Il souffre aussi dans le cœur de toutes les victimes du conflit basque et de tous les conflits. Il nous invite à l'écouter et à œuvrer pour une vraie réconciliation. Ce soir en répondant à l'invitation de Atxik Berrituz, nous sommes venus à la cathédrale de Bayonne rejoindre le Christ vivant, qui souffre et aspire à une vie meilleure  au cœur de l'humanité. Nous sommes ancrés dans l'espérance car nos œuvres de miséricorde, de justice, de réconciliation sont les germes d'une humanité nouvelle, des signes du Royaume de Dieu présent au milieu de nous.
          Noiz arte iheslari, Noiz arte preso atxikia ? Katedrale huntan izan da gose greba andana bat egina salatzeko injustizia ta represioa, eta erakusteko iheslariei eta presoeri gure sustengoa. Igandean Aita Sainduak goraltxatu ditu ekintza horiek eta presoentzat galdatu du, justiziaren gainetik, urrikikalmendua, miserikordia.
     Ez da dudarik bere hitzak eta urrikalmenduzko obrak sartzen  direla bete betian gure baitan, euskaldun bezala eta giristino bezala. Gure agiantza ditake Baionako Elizak eta Euskal Herriak ere goza dezaten,  Erroman, igande huntan, ufatu duen askatasun haize goxoaz. 
          Preso nintzen eta jin zizte ni bisitatzera. Gure fedearen onarria hortan da kokatzen: haurridetasunaren sakramenduan. Millesker jin zaizten guzieri otoitzaldi huntan parte hartzera ; espero dugu gure beilak presoen eta etxekoen egoera larriak nunbait eztituko dituela.
           Badakigu ez dela aski otoitz egitea. Jesusek  galdatzen dauku urratsak pausa ditzagun presoak izan arte duintasunezko eta askatasunezko egoera bat.
          Jesusek goitatzen gaitu ere biktimen bihotzetan, heiekin asmatzeko  herra gabeko gizarte bat eta garatzeko, atzoko etsaien artean, beradixkidetze bat.
           Bihotzaren erditik eskertzen ditugu Jondoni Mateoren ebanjelio hau gauzatzen duten guziak, giristino izan ala ez.  Eskerrak ere bake egileeri. Podereak  presondegian sartzen ditu armak entregatu nahi dutenak, beraien larderia erakusteko eta Herriak daraman  bake bidea ostopatzeko.           Erromatik jin zaukun hats askatzaileak lagun gaitzala,   bake bidean urratsak emaiten, esperantzaren argiarekin eta elgartasunaren kemenarekin. Eta bide hortan, hain segur,  Jesus beraren irrinoa kausituko dugu,  erraiten daukularik « Preso nintzen eta nigana jin zira. » Amen.


Témoignage : Amaia Aseguinolaza Parot


Peuple de frères couplet 1.


Paroles de Martine Bisauta, conseillère municipale à Bayonne.

          En vous demandant de bien vouloir m'excuser de ne pas avoir pu répondre à votre invitation je tiens à m'associer à votre rencontre de ce soir. 
Il reste important de continuer de manifester notre exigence de paix pour le Pays Basque. Le temps est plus que venu de prendre en compte les gestes nombreux de la fin de toute action violente. 
          On ne peut que souligner le manque de vision politique des gouvernements espagnol et français, leur incapacité à gérer la fin du conflit armé. Il est vrai que cela exigerait des responsables des qualités qui leur font gravement défaut. 
          Les derniers jours ont démontré encore que l'apaisement la volonté de parvenir à une solution ne sont pas d''actualité. La situation des prisonniers basques est aussi toujours aussi inacceptable et peu conforme aux règles démocratique.
          De là à imaginer que le gouvernement de l'état espagnol largement fragilisé dans les urnes a besoin de maintenir une sorte de consensus en maintenant le statu quo il n' y a qu'un pas.
La société basque a su, elle, se retrouver autour de voies démocratiques et dépasser ce moment difficile de son histoire. Sans volonté politique et détermination on ne peut rien mais pour cela il faudrait que le gouvernement espagnol s'incarne dans des élus ayant un sens plus aigu du bien commun.
          Je n'ose imaginer que des changements en 2017 en France pourraient créer les conditions de l'espoir mais il nous appartiendra collectivement de tenter d'en faire un sujet.

Peuple de frères couplet 2.


Témoignage : Antton Maya.
         
Je vais vous proposer plusieurs réflexions sur la paix afin d’essayer d’en comprendre la signification. Ces réflexions présenterons parfois un point de vue très personnel et pas directement universitaire.


          - Deux définitions de la paix : La paix est comme une pièce de monnaie, on peut la présenter avec deux faces. Elle peut être une paix négative, laquelle renvoie à l'absence de troubles, une forme d'ataraxie épicurienne, c'est l'absence de violence physique, la fin des violations des DDHH manifestes. Néanmoins, le silence des armes ne suffit pas, il s'agit aussi de désarmer les esprits, changer de "logiciel". La paix positive quant à elle  formes de réconciliation, garantie d'une paix durable et pérenne. Paix qui recquiert un effort plus profond, qui est beaucoup plus complexe.
A partir de ces deux définitions, je veux vous exposer quelques pistes de réflexion:

          La paix est une dynamique: La paix n'est pas un acquis ni un état de plénitude, la paix est un verbe, une dynamique continue à maintenir. La dynamique de paix répond à la dynamique de guerre, de conflit, qui n'est pas non plus un état ponctuel, mais un processus de long-terme comme le décrit si bien Hobbes. C'est une véritable culture de paix qui doit répondre à la culture de la guerre.
          - La paix est aussi une forme de violence, il faut se battre pour la maintenir. Elle suppose aussi une violence pour soi, pour chacun. Essayer de considérer l'autre, que l'on a peut être appelé ennemi par le passé, comme un être humain. Elle est violente car elle exige un renoncement.

          La paix implique l'inclusion et la recherche de consensus. Il ne s'agit pas d'annuler, d'annihiler les frustrations, car elles subisteront, mais il s'agit de les diminuer et d'accepter une part de renoncement. Cela suppose l'inclusion de l'ensemble des acteurs d'une société, aussi complexe soit elle. Ces acteurs peuvent être politiques, sociaux, culturels, mais aussi religieux.

          - La paix suppose l'aceptation de la pluralité et la légitimité des récits: Cela va de pair avec l'inclusivité. Il s'agit d'accepter que l'autre a une autre vision et définition de la paix, donc une autre interprétation des faits. C'est ce qui, dans des expériences personnelles de rencontres de nombreuses victimes, est apparu le plus important. Cette pluralité contribue à la création d'une mémoire collective, formée des mémoires et représentations personnelles, individuelles. La diversité et l'opposition radicale entre les récits peut être parfois difficile à supporter, la totalité des récits est souvent difficile à entendre, tant elle implique une réflexion et un renoncement.

          Par ailleurs, concernant le Pays Basque, j'ai constaté une véritable difficulté concernant la reconnaissance de la pluralité des récits. J'organise régulièrement des voyages d'études pour des universités américaines, avec l'objectif de leur présenter un panorama le plus large possible de l'éventail politique et sociale de la Communauté Autonome Basque, à travers des conférences et des rencontres. Par exemple, cette année le voyage est à propos des victimes, il m'apparaît donc évident de rencontrer à la fois des victimes d'ETA (associations comme le COVITE, l'AVT et d'autres), du GAL, des prisonniers d'ETA, ainsi que des représentants de partis politiques, allant de Bildu au Partido Popular. Ce qui m'a sincèrement étonné est la réaction de certaines personnes à l'évocation de ce projet, qui m'a été présenté comme "trop sensible", "trop risqué". J'avais l'impression d'être dans le roman de Sorj Chalandon, Le quatrième Mur, où le personnage principal a pour objectif de monter la pièce de théâtre Antigone en pleine guerre civile libanaise à faisant jouer les différentes commauntés qui se déchiraient. Je trouve ce constat alarmant, dans la mesure où nous ne sommes pas en pleine guerre civile, et très loin de là. L'absence de dialogue me parait à de nombreux égards démesurée et dommageable.

          - A cette notion de pluralité des récits j'aimerais ajouter la notion d'empathie, qui est très peu évoquée, et à tort. Il s'agit de la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Il s'agit au moins d'essayer de comprendre la souffrance ou les sentiments de la personne qui est en face. L'empathie implique aussi la modestie et de mettre sa fierté de côté. Pour être plutôt optimiste, ce que j'ai observé de l'autre côté de la frontière dans certaines écoles est porteur d'espoir, même si à de nombreux égards ces expériences restent embryonnaires: il s'agit de  visites de victimes d'ETA, du GAL, de la guerre civile, du franquisme qui ont rendu visite aux élèves de plusieurs écoles. Le résultat semble satisfaisant.
          Cette empathie est surtout cruciale dans les rencontres entre anciens adversaires, à travers une adaptation du discours à adopter face à des victimes ou d'anciens bourreaux. L'empathie implique ainsi un nivellement du langage, un choix des mots adéquats pour la compréhension de la personne qui est en face. Cette empathie implique un effort de dépolitisation et  de renoncement.

          La paix est aussi la rupture du silence: C'est une deuxième forme de violence intrinsèque à la paix. Si des violations des droits de l'Homme ont été commises, au-delà de la reconnaissance par des institutions publiques, elles doivent d'abord être exprimées, extériorisées. Le silence ne fait que renforcer le traumatisme, et cristallise les rapports sociaux, les perceptions politiques, et la relation aux autres. Il s'agit d'une crispation qui rend aveugle, et qui quand elle émerge en tant que vérité, elle éclate à la figure et "explose". Le silence provoque une violence psychologique difficilement imaginable ou concevable vu de l'extérieur.
          Le silence provoque ainsi de l'anti-mémoire. Sans mémoire, il est impossible d'avancer, vers une société pacifiée durablement. 
          C'est ici aussi que j'aimerais rebondir une nouvelle fois sur l'aspec crucial de l'éducation. Pour reprendre mes observations, j'ai aussi été stupéfait de la méconnaissance de certains lyéens et étudiants concernant la violence ayant été exercée dans la Communauté  Autonome Basque, une véritable ignorance de ce qui s'est passé.

          -Enfin, je tiens à préciser que  la paix est imparfaite, la satisfaction pleine et entière de tous et de chacun est impossible à obtenir. La paix est ce que Kant appelle une "Idée": un principe qui, sans jamais pouvoir être entièrement matérialisé, doit guider toute action.


Peuple de frères couplet 3 et 4.


FEDEDUNEN OTOITZA – PRIÈRE UNIVERSELLE
Abbé Amespil :
Haurride maiteak, mintza gaiten Jainko urrikaltsuari mundu osoaren alde, otoitz eginez umilki.
Faisons monter notre prière vers le Seigneur plein de miséricorde.

Erakuts guri Jauna zure bihotz ona.

1 - Inkizizioa eta gurutzadak ahantzi gabe, Eliza mendez mende ohitua da etsaien artean dialogoa pizten. Espainiako eta gaur Lurden bilduak diren frantziako eliza kargudunentzat otoitz egin dezagun, ekintzak bidean eman ditzaten Euskal Herriko konfliktu izoztua egiazko bake bilakatzeko.
L’Eglise, sans oublier les années noires de l’Inquisition et des croisades, a souvent contribué à ouvrir le dialogue entre les ennemis qui se faisaient la guerre. Prions pour que les responsables des Eglises d’Espagne et de France, ceux-ci réunis aujourd’hui à Lourdes, contribuent à créer les conditions d’un dialogue constructif, afin que le conflit gelé du Pays Basque se transforme en une paix authentique.

2 - Bost urte beteak direlarik ETAk armak pausatuak dituela, otoitz egin dezagun Espainiako eta Frantziako kargudunentzat. Espiritu sainduak lagun ditzan senditzen zenbat eta zenbat igurikatua den bakea Euskal Herrian.
Alors que cela fait 5 ans que l’ETA a déposé les armes, prions pour que les responsables politiques s’engagent résolument dans la voie d’un dialogue constructif qui ouvrira les portes de la paix en Pays Basque.

3 - Otoiz egin dezagun nazioarteko erakundek egiazko ahalak eskura ditzaten, armen trafikua munduan burutik buru ezagutzeko eta geldiarazteko, horrek hazten baititu mundu huntako konfliktuak.
Prions pour que les instances internationales puissent obtenir les moyens de connaitre tous les tenants et aboutissants du trafic d’armes mondial, qui alimente tous les conflits, et que ces instances puissent disposer de l’autorité suffisante pour stopper ces trafics, prions le Seigneur.

4 - Gu guzientzat eta gure inguruan ideia desberdinak dituztenentzat. Elizak bultzatzen duen urrikalmenduak lagunt gaitzan iraganetik ikasten, gure arteko harremanetan kapitulu berriak irekitzen, Aita Sainduak joan den igandean zioen bezala Jondoni Joaniren ebanjeliotik, « Jainkoa gure bihotza baino handiago da ». Egin dezagun otoiz.
Pour nous toutes et tous ici réunis, qui portons les préoccupations de nos réseaux respectifs. Que la miséricorde portée toute cette année par l’Eglise nous aide à apprendre notre passé, et à ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations, comme disait le Pape François dimanche dernier en s’appuyant sur l’évangile de Jean : « Dieu est plus grand que notre cœur ». Prions ensemble le Seigneur !

Salbatzaileak manatu eta erakutsiari jarraikiz beldur gabe kanta dezagun :

Gure Aita…

Extrait de la prière litanique des chrétiens pour la paix dite à Assise en 1986 :

Seigneur Dieu, que ton Esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes, et tout particulièrement les cœurs de ceux qui sont ici présents, afin que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine; afin que nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix.

Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l’humanité : les guerres, les millions d’affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d’humanité les uns à l’égard des autres, les échecs et l’impuissance de tant de vies. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix et où les peuples vivront à l’abri de la peur et du besoin, où il n’y aura plus ni douleurs ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l’assurance de ton amour qui nous ont été manifestées en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes.

Dieu notre Père, réconcilie tes serviteurs divisés entre eux, accorde-nous ton Esprit d’unité et fais que nous soyons un. Puissions-nous devenir un dans le baiser de la charité et le lien de l’affection ; un entre nous et avec les autres ; un dans la paix qui vient de toi et donne harmonie à toutes choses ; un dans la grâce, la miséricorde et la tendresse de ton Fils bien-aimé.

Dieu tout-puissant, en nous confiant la maîtrise de la terre, tu as fait de nous les collaborateurs de ta création. Donne-nous sagesse et respect, afin d’utiliser les ressources de la nature de telle manière que nul ne souffre de nos abus, et que les générations à venir te louent pour ta bonté.

Dieu éternel, dans ton Royaume parfait nulle épée n’est tirée si ce n’est l’épée de justice, nulle force ne s’exerce si ce n’est la force de l’amour: envoie ton Esprit avec puissance afin que tous les peuples se rangent sous la bannière du Prince de la paix, comme les enfants d’un même Père.

Dieu tout-puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. Aide-nous, au cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou l’amertume, mais au contraire à travailler ensemble dans la tolérance et le respect. Par Jésus-Christ Notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Jaunaren bakea beti zuekin.
Eta zure izpirituarekin.

Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Emazue bakea elgarri !

Geste de paix.

Bakearen abestia « Maitasuna bakearekin batera »

Jainkoaren Ama.


Jauna zuekin – Eta zure Izpirituarekin.

Benedika zaitzatela Jainko guzialdunak
Aitak eta Semeak eta Izpiritu Sainduak – Amen.

Zoazte Jaunaren bakean – Eskerrak Jainkoari !


iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina